• 1398/09/23
  • 289

یمه دی، با هدف حمایت از محیط زیست، فرهنگ‌سازی با رویکرد سبز را از مهم‌ترین اهداف کلان خود در نظر گرفته است و در این راستا ضمن آموزش کارکنان، اقدام به حداقل رساندن مصرف کاغذ، تفکیک پسماند‌های خشک و تر، کاهش استفاده از پلاستیک و ظروف یکبارمصرف (حتی ازنوع گیاهی) را در دستور کار خود قرار داده است. همچنین کمپینی با عنوان «جنبش خاموشی»، با هدف صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی در این سازمان برگزار می‌گردد. در صورت تمایل به شرکت در کمپین‌ها و همایش‌های محیط زیستی بیمه دی، در خبرنامه سبز بیمه دی

تعداد شعب پرداخت خسارت 47
شعب پرداخت سیار دارد
شماره تلفن مرکز تماس 0212313
سطح توانگری مالی بیش از 70 درصد و کمتر از 100 درصد
سهم فروش 8.23
تعداد نماینده 544
درصد میزان خسارت
سال تاسیس 1383
تعداد کارکنان 466

© Copyright 2019 All Rights Reserved