• 1398/09/23
  • 308

بیمه سرمد همچون تمامی شرکت‌های بیمه، سهامی عام بوده و از همین رو پذیره نویسی سهام عمومی آن در تاریخ 1392/11/24 آغاز شد. در مرحله پذیره نویسی عمومی، شرکت آرمان صادرات سپهر و همچنین یکی دیگر از بزرگترین و خوشنام‌ترین گروه های مالی و اعتباری کشور یعنی بانک شهر بواسطه شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا، به جامعه سهامداران عمده شرکت بیمه سرمد وارد شدند؛ به همین سبب بیمه سرمد را می‌توان تنها شرکت بیمه‌گر صنعت بیمه کشور دانست که دو بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات ایران و بانک شهر را بعنوان سهامدار اصلی در کنار خود دارد.

تعداد شعب پرداخت خسارت 31
شعب پرداخت سیار دارد
شماره تلفن مرکز تماس 02143963
سطح توانگری مالی 100 درصد و بیشتر
سهم فروش 1.57
تعداد نماینده 617
درصد میزان خسارت
سال تاسیس 1392
تعداد کارکنان 318

© Copyright 2019 All Rights Reserved